Formulár na odstúpenie od KZ UD
  Otváracie hodiny : Po - Pi - 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00, So - 09.00 - 12.00
Vitajte. Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
  • Zavolajte

    0948 335 658

  • Dobierka

  • Kuriér

Nákupný košík
0 (ks) - 0,00€
Váš košík je prázdny!

Formulár na odstúpenie od KZ UD

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
v zmysle §7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.
Kupujúci:                                                                                    Predávajúci:
Meno a priezvisko: ....................................................                NYNA HR s.r.o.
Ulica: .........................................................................                Janka Kráľa 3
Mesto: ........................................................................               Banská Bystrica
PSČ: ...........................................................................              974 01
Telefón: ......................................................................               0948 335 658
E-mail: .......................................................................                nyna.hr.bb@gmail.com

Týmto Vám oznamujem, že odstupujeme od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednal/a prostredníctvom Vašej internetovej stránky www.nynahr.sk e-shopu. V zmysle §7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z., uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru, som si vedomý, že náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Tovar bol objednaný dňa ......................................., pod objednávkou číslo: .............................................................

tovar bol doručený dňa ......................................., spoločnosťou ..............................................................................

číslo pokladničného dokladu ............................................................................................ .

Žiadam o vrátenie  (označ jednu možnosť)
                                                                    □ plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)
                                                                    □ čiastočnej hodnoty faktúry ( len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Vrátený tovar a počet kusov:

 

 

 

 

 

Požadovanú sumu ........................................ mi vráťte prevodom na účet ............................................................

 

V ............................................ dňa .................................................

 

E-mail: nyna.hr.bb@gmail.com, tel.: 0948 335 658                                                                             podpis